Cách xướng cước chắn

Cước chắn là gì?

Khi người chơi Ù, nếu bài ù có các điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền. Điểm đặc biệt ấy gọi là Cước. Những Cước trong game Chắn gồm có:

Hướng dẫn chơi chắn của một người chơi có kinh nghiệm P.2 | Thế ...

Thiên khai: Trên tay có 4 quân giống nhau gọi là có thiên khai.

Bạch thủ: Nếu thiên ù bạch thủ là có 6 chắn, 4 cạ. Còn nếu không phải thiên ù thì phải có 5 chắn, 4 cạ, không có ba đầu, và thêm cả quân ù vào là vừa tròn 6 chắn.

Bạch thủ chi: Giống với Bạch thủ, với quân ù là chi chi.

Thập thành: Bài người  ù có 10 chắn.

Bạch định: Bài người ù toàn quân đen.

Tám đỏ: Bài người  ù có đúng 8 quân đỏ.

Kính tứ chi: Bài người ù có đúng 4 quân chi là đỏ.

Lèo: Có cả cửu vạn, bát sách, chi chi thì là có lèo.

Tôm: Có cả tam vạn, tam sách, thất văn thì gọi là có tôm.

Hoa rơi cửa phật: Bài của mình có hơn hoặc 1 cây ngũ vạn (hình ngôi chùa), chì bạch thủ nhị vạn (hình hoa đào).

Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: Bài có sẵn chắn ngũ vạn (nhà lầu), chắn tứ vạn (hình cái xe), và chì bạch thủ nhị vạn (hoa đào).

Cá lội sân đình: Giống hoa rơi cửa phật nhưng thay nhị vạn bằng bát vạn.

Ngư ông bắt cá: Trên tay có chi chi (2 chi) và 2 ngũ thuyền và chì bạch thủ bát vạn (hình con cá).

Những cước chắn phổ biến 

Xuông: Bài Ù không có cước gọi là ù xuông.Tùy theo quy định của nhóm người chơi mà quyết định có cho phép ù xuông hay không.

Thông: Nếu ván trước ù và xướng đúng, ván này ù tiếp thì được hô cước thông.

Chì: Nếu ù quân ở cửa chì.

Thiên ù: Người được chia 20 quân bài ban đầu ù gọi là thiên ù.

Địa ù: Ù khi chưa qua cửa chì. Có thể ù quân bốc nọc đầu tiên hoặc ù khi nọc chưa được bốc phát nào.

Có chíu, 2 chíu: Nếu trong ván đã chíu 2 phát thì khi ù được hô “2 chíu”

Chíu ù: Chíu mà ù luôn.

Có ăn bòn: Đã có sẵn chắn, tách 1 quân ra để ăn chắn, sau lại lấy quân còn lại ăn chắn tiếp gọi là ăn bòn.

Ù bòn: Khi người chơi bốc được 1 quân mà mình có thể ăn bòn, nhưng lại tròn bài, ù luôn thì là ù bòn.

Cách xướng chắn

Khi ù, người phải đọc tên các Cước mình có. Việc đọc này gọi là Xướng. Nếu xướng thừa cước mình không có thì sẽ bị đền tiền, xướng thiếu thì chỉ được ăn phần tiền tương ứng với những cước mình xướng. Nhiều nơi có quy định xướng chắn còn phải xướng theo đúng thứ tự:

– Cước thông, chì hô đầu tiên.

– Ù “kiểu gì” sẽ hô tiếp theo, ví dụ thiên ù, địa ù, chíu ù, ù bòn,…

– Ù “có gì” sẽ hô cuối cùng, ví dụ có tôm, có lèo, có chíu, có thiên khai, có ăn bòn,….